Hookup with horny pregnant philadelphia pa Free web cam couple

Posted by / 03-Nov-2017 15:37

(You go upstairs and get my bag for me.) Word: panhik2 Active Verb: magpanhik Passive Verb: ipanhik English Definition: (verb) to take upstairs L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpanhik ka ng kape sa aking silid.(You bring up some coffee to my room.) 2) Ipanhik mo dito ang telebisyon.(Let's watch John Travolta's movie.) Word: pansin Active Verb: pumansin Passive Verb: pansinin English Definition: (verb) to give attention to; to take notice of L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag ka nang pumansin ng kanyang mga kahinaan.(You should not pay attention to his weaknesses.) 2) Pansinin mo naman ang manliligaw mo.(You go down first because there are visitors downstairs.) 2) Panaugin mo muna ang mga bisita.(Go down and meet the visitors.) Word: pangarap Active Verb: mangarap English Definition: (noun) daydream, dream, goal, desire, ambition (verb) to dream, to have a goal, to have a desire, to have an ambition L2 Definition: Notes: Examples: Word: panhik1 Active Verb: pumanhik English Definition: (verb) to go upstairs; to come up to the house L2 Definition: Notes: Examples: Pumanhik ka sa itaas at kunin mo ang aking bag.

(Put on some lotion to your face.) Word: pahinga Active Verb: magpahinga English Definition: (verb) to rest; to take a break L2 Definition: Notes: Examples: Magpahinga ka muna sa bahay bago tayo umalis muli.

(Let us applaud Rhoda.) Word: palit1 Active Verb: magpalit Passive Verb: palitan English Definition: (verb) to change; to replace; to exchange; to cash a check L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpalit ka na ng damit mo.

(You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo.

(He passed his exams.) Word: pasa3 Active Verb: magpasa Passive Verb: ipasa English Definition: (verb) to pass on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasa ka ng kanin dito.

(You pass on some rice over here.) 2) Ipasa mo ang kanin dito.

Hookup with horny pregnant philadelphia pa-90Hookup with horny pregnant philadelphia pa-34Hookup with horny pregnant philadelphia pa-84

Word: paalam2 Active Verb: magpaalam English Definition: (verb) to bid goodbye L2 Definition: Notes: Examples: Magpaalam na kayo sa inyong lolo at lola at tayo ay uuwi na.